Podmínky používání

Tyto webové stránky jsou vytvořeny zdarma a nemusí vyjadřovat stanoviska představitelů Společenství vlastníků jednotek pro dům čp. 1376, ani nejsou pro ně určené.

Licence

Používáním těchto stránek vyjadřujete podporu těmto webovým stránkám a souhlasíte s jejich existencí. Dále se zavazujete, že bez svolení autora tohoto webu z těchto stránek nebudete žádné informace kopírovat nebo tisknout.

Za každou okopírovanou nebo vytištěnou stránku z tohoto webu bez svolení autora se zavazujete poslat 100 tisíc korun nadaci Dobrý anděl na číslo 8001008/5500 pod variabilním symbolem 21080503.

Pokud zastupujete jakoukoliv právnickou osobu, pošlete za jakoukoliv vaší návštěvu tohoto webu částku 1 tisíc korun nadaci Dobrý anděl na číslo 8001008/5500 pod variabilním symbolem 21080503.

Doklady o zaplacení licence se zavazujete zaslat na e-mail doklady zavináč 1376.cz.